Darmowy licznik odwiedzin

Agnieszka L.- Witaj na mojej stronie

                                                                   
                                                    Szukając    siebie 

                       Zmęczona  dni  szarością  kolorów szukam  życia 
                   A choć się  uda cel osiągnąć  nowy  już  jawi   się  z  ukrycia 

                  Wędrówce mej, poszukiwaniom nie widać nigdy końca 
              W  bezkresie   sensów  i  nonsensów  swą  nawigację  włączam 

                     I  tak każdego dnia dociekam  i wciąż  się  zastanawiam 
                   Czy   to, co  czynię  godne  jest, czy  robię  z    życia  plagiat 

                          Refleksja  ta  i  myśl  i  czyn - to  wierni   towarzysze 
                            Ach  nie! Dziś  czyn  na   poszukiwania  wyszedł 
Stworzyłam  tę  stronę  z  zamiarem  opowiedzenia  o  sobie –o  swoich obrazach  i  nie tylko;
o swoich sukcesach, ale i o tym, co się nie udało.
 Wreszcie o swoich wizjach, intensywnie zmysłowych doznaniach tego czegoś ulotnego, na co właściwie brak słów,
 co można tylko… namalować.

Galeria Exlibrisów

   Wyraz "ekslibris" pochodzi od łacińskich słów ex libris, co znaczy "z książek", w domyśle "z książek czyichś". Miewa zwykle postać niewielkiej, ozdobnej karteczki (naklejki), rzadziej stempla i jest umieszczany na wewnętrznej stronie okładki książki, będąc znakiem jej właściciela.W pewnych przypadkach uważany bywa nawet za substytut wizytówki. W Polsce najstarszy datowany ekslibris pochodzi z początku XVI w. Ekslibris jest najwłaściwszym i najszlachetniejszym sposobem oznaczenia własności książki, gdyż jako miniaturowe dzieło sztuki graficznej budzi uczucia estetyczne, będąc jednocześnie dowodem kultury jej właściciela. Istota ekslibrisu związana jest więc z umiłowaniem książki, z poziomem kulturalnym człowieka i podkreśla więź istniejącą między książką a jej właścicielem, którego imię i nazwisko widnieją na znaku graficznym ( Marian Jan Wojciechowski"Ekslibris godło bibliofila", Wrocław 1978)
   Obecnie ekslibris jest zwykle dziełem artysty grafika pełniącym  podwójną rolę w książce: znaku własnościowego i elementu ozdobnego. Współcześnie nastąpiło przesunięcie wagi ku jego walorom artystycznym, nadając mu rolę samodzielnego rodzaju twórczości. Niewielka kompozycja graficzna (różne są techniki wykonania tych małych dzieł: drzeworyt, linoryt, miedzioryt, sucha igła, akwaforta itp., a ostatnio nawet techniki komputerowe) zwykle jednak zawiera imię i nazwisko właściciela, bądź też inicjały, pseudonim lub godło (albo nazwę instytucji). Dobry ekslibris jest syntetycznym portretem właściciela.Ekslibris jest zwykle wykonywany na zamówienie właściciela książek. Bywa, że ta sama osoba zamawia kilka różnych znaków u różnych grafików (np. dla oznaczenia różnych działów księgozbioru) .Jest wyrazem szacunku dla książki, podkreślając więź między nią, a jej właścicielem. Oprócz tych swoich funkcji ekslibris bywa też przedmiotem zbierackiej pasji. *

*http://www.bu.kul.pl/art_10792.html

VII Międzynarodowa wystawa exlibrisów i grafiki "Drzewo życia" Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy - maj-lipiec 2018

International Ex-libris Competition North Cyprus 2019

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW