Darmowy licznik odwiedzin

Agnieszka L.- Witaj na mojej stronie

                                                                   
                                                    Szukając    siebie 

                       Zmęczona  dni  szarością  kolorów szukam  życia 
                   A choć się  uda cel osiągnąć  nowy  już  jawi   się  z  ukrycia 

                  Wędrówce mej, poszukiwaniom nie widać nigdy końca 
              W  bezkresie   sensów  i  nonsensów  swą  nawigację  włączam 

                     I  tak każdego dnia dociekam  i wciąż  się  zastanawiam 
                   Czy   to, co  czynię  godne  jest, czy  robię  z    życia  plagiat 

                          Refleksja  ta  i  myśl  i  czyn - to  wierni   towarzysze 
                            Ach  nie! Dziś  czyn  na   poszukiwania  wyszedł 
Stworzyłam  tę  stronę  z  zamiarem  opowiedzenia  o  sobie –o  swoich obrazach  i  nie tylko;
o swoich sukcesach, ale i o tym, co się nie udało.
 Wreszcie o swoich wizjach, intensywnie zmysłowych doznaniach tego czegoś ulotnego, na co właściwie brak słów,
 co można tylko… namalować.

Abstrakcje-atrakcje
Malując abstrakcje artysta nie  stara się ilustrować rzeczywistości, ani naśladować natury. Malarz stosując indywidualne środki wyrazu rzadko, kiedy maluje rozpoznawalne przedmioty czy osoby. Abstrakcje można śmiało porównać do muzyki, ponieważ w obu tych nurtach sztuki temat przedstawiony jest nie wprost, lecz przez odnoszenie się do swoistych środków przekazu, np. rytmu, kontrastu, barwy czy waloru. Ciężko jest, zatem odpowiedzieć na (jakże często zadawane) pytanie: co przedstawia abstrakcja? W warstwie wizualnej, co prawda możemy opisać widoczne linie, kolory, figury czy plamy. Te elementy da się zmierzyć, sfotografować czy opisać. Jednak w warstwie znaczeniowej, w abstrakcji zawarte są emocje, myśli i problemy malarza, które nie zawsze jesteśmy w stanie zrozumieć. Dlatego ważniejszym pytaniem od „co przedstawia abstrakcja?” jest „jakie budzi ona u nas odczucia i doznania?” i „czy i dlaczego nam się podoba?”.

EKSPRESJONIZM ABSTRAKCYJNY- inaczej sztuka gestu; nurt w  niegeometrycznej sztuce abstrakcyjnej, rozwijający się po 1945;
różnorodność tworzyw i technik, spontaniczna ekspresja w swobodnym traktowaniu materii malarskiej , dynamizm form i kolorów.
Nurt ten to manifestacja stanu emocjonalnego, psychicznego malarza, ujawniającego się w procesie twórczym.
Jackson Pollock - jeden z najważniejszych przedstawicieli ekspresjonizmu abstrakcyjnego i malarstwa gestu. Stosował on technikę drippingu, czyli swobodnego kapania, ściekania farby na ułożone poziomo płótno lub chlapania farbą, za pomocą pędzla. Rozlewał farbę bezpośrednio na płótno, a później rozmazywał ją palcami, patykami, etc. Wywarł on ogromny wpływ na całe malarstwo współczesne.
Philip Guston - jeden z głównych przedstawicieli ekspresjonizmu abstrakcyjnego i malarstwa gestu. Stosował wąską paletę barw – biele, czernie, szarości i czerwienie.*
*Encyklopedia PWN
* www.magazynsztuki.pl/malarstwo-wspolczesne/malarstwo-gestu
Abstrakcjonizm geometryczny

Poniższe obrazy to kolekcja dyplomowa z 2013r. 
Proces jej powstawania  był długotrwały i głęboko przemyślany. Każda kolejna kompozycja nie powstała ot tak z czystego przypadku. Przywołując w pamięci obrazy widziane wcześniej starałam się nadać im najodpowiedniejszą formę. Czyniłam tak dopóki, dopóty nie osiągnęłam upragnionego skojarzenia. Brałam pod uwagę zarówno współgranie barw, jak również ich kontrast, podobieństwa do pierwotnych inspiracji, ale także własne o nich wyobrażenie zrodzone w umyśle podczas aktu twórczego.
Prace wykonane zostały  techniką akrylową o wymiarach 100 cm na 100 cm z dodatkowym wzmocnieniem wymiarowości poprzez naklejanie płócien pomniejszych w różnym zestawieniu kształtów i barw.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW